Vítejte, dnes je 16. 10. 2018 a svátek má  Havel

 

- Obecní úřad Tatenice

úřední hodiny:

 

adresa:

 

tel.:

e-mail:

zámeček - sídlo OÚ Tatenice

pondělí, středa       7.00 - 12.00,   13.00 - 17.00

 

Tatenice 86, 561 31  Tatenice

 

+420 465 381 230

e-mail

 

Povinně zveřejňované informace níže >>

Informační povinnost >>

Pracoviště a zaměstnanci:

 

Bc. Jana Budková - účetní, matrika

Ing. Eva Tulisová - stavební úřad, matrika

 

- Zastupitelstvo obce

 

Mgr. Vladimír Žák – starosta (SNK)
Jiří Smrkal – místostarosta (SNK)

MUDr. Vlastimil Rajbl – člen (SNK)
Jitka Kristková – člen (SNK)
Ing. Petr Prokop – člen (SNK)
Věra Šindelářová – člen (SNK)

---
Bc. Václav Polák – člen (KDU-ČSL)

---

Jana Barbořáková – člen (SPO)

Kateřina Šubrtová – člen (SPO)

 

Finanční výbor ZO:

 

Ing. Petr Prokop (předseda), Lenka Hauptová, Eva Leharová (členové)

Kontrolní výbor ZO:

 

Bc. Václav Polák (předseda), Jitka Kristková, Jana Barbořáková (členové)

Výbor stavební a ochrany životního prostředí:

 

MUDr. Vlastimil Rajbl (předseda), Jiří Smrkal, Mgr. Vladimír Žák (členové)

Kulturní výbor ZO:

 

Kateřina Šubrtová (předseda), Věra Šindelářová, Stanislava Plocová (členové)

   
Rada školy: Diana Novotná, Jiří Smrkal - viz stránky školy...

 

 

Povinně zveřejňované informace

Poskytování informací dle zák. 106/1999 Sb.

 

1. Název

Obec Tatenice

2. Důvod a způsob založení

Obec Tatenice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb. (pdf), o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990. Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

Mgr. Vladimír Žák – starosta (SNK)
Jiří Smrkal – místostarosta (SNK)

- další viz výše

3.1 Organizace zřízené obcí

Základní škola a Mateřská škola Tatenice

4. Kontaktní údaje

Tatenice 86, 561 31  Tatenice

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Tatenice

Tatenice 86, 561 31  Tatenice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Tatenice 86, 561 31  Tatenice

4.3 Úřední hodiny

pondělí, středa 7.00 - 12.00, 13.00 - 17.00

4.4 Telefonní čísla

+420 465 381 230

4.5 Číslo faxu

--

4.6 Adresa internetové stránky

www.tatenice.cz

4.7 Adresa e-podatelny:

uzxba3x

4.8 Další elektronické adresy:

ou@tatenice.cz

5. Bankovní spojení

1322753309/0800

6. IČ

00279625

7. DIČ

CZ00279625

8. Dokumenty

- Vyhlášky a nařízení

- Ostatní dokumenty

9. Žádosti o informace

- viz Postup při podávání a vyřizování žádosti o poskytování informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

- ústně lze podat žádost – telefonicky (tel. č. 465381230) nebo osobně v kanceláři obecního úřadu

- písemně lze podat žádost – poštou na adresu obecního úřadu, předáním písemné žádosti do kanceláře obecního úřadu nebo elektronickou formou na adresu: ou@tatenice.cz

11. Opravné prostředky

- viz Opravný prostředek

12. Formuláře

- lze získat: Obecní úřad, viz kontaktní adresa

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

- projednání na OÚ, kontakt na MÚ Lanškroun – sociální odbor, kontakt na Policii ČR

14. Nejdůležitější předpisy

- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím;

- zákon č. 495/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách;

- zákon č. 496/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách;

- zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů

další jsou k nahlédnutí v sídle OÚ Tatenice.

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

- viz Sazebník úhrad za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

 

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

- viz Výroční zpráva 2017

 

 

 

- Novinky stránek...

 

Změna ordinační doby v dětské ambulanci Staré Město

Změna ordinační doby... ...

Obecní zpravodaj - září 2018

obecní zpravodaj č. 3/2018...

  více >>

 

 

Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti