Vítejte, dnes je 7. 12. 2021 a svátek má  Ambrož, Benjamín

 

- Památky v obci...

-

Kostel sv. Jana Křtitele

 kostel sv. Jana Křtitele v Tatenici- Na vyvýšenině 342 m nad mořem stojí památkový kostel sv. Jana Křtitele. Kolem kostela je hřbitov se hřbitovní kaplí P.Marie. původní dřevěný kostel nahradil nynější kostel zděný.

 

Kostel byl postaven v letech 1716 - 1723. Plán kostela navrhl a snad i začal stavět proslulý italský stavitel Dominik Martinelli. Náklady na stavbu byly čerpány nejprve z farní pokladny, potom z pokladny obecní a nakonec i z pokladny majitele zámečku, když byly první dvě pokladny úplně vyčerpány.

 

Kostel je postaven v barokním slohu. Na západní straně přiléhá těsně ke kostelu věž vysoká 50m. Na věži jsou dva zvony: menší umíráček a větší zvon nesoucí jméno sv. Jana Křtitele a vážící 539kg.

Samotná stavba kostela je jednoduchá, ale má bohatou výmalbu a výzdobu. Kostel byl vymalován na náklad Václava Seidla, občana z Krasíkova (dříve Budigsdorf). Výmalbu provedl malíř z Moravské Třebové Juda Tadeáš Supper. Malíř se narodil v Mohelnici roku 1712, ale žil a pracoval v Moravské Třebové až do své smrti roku 1771. Během svého života vymaloval několik kostelů v Moravské Třebové a v okolí. Jedním z nich je i farní kostel sv. Jana Křtitele v Tatenici.

kostel sv. Jana Křtitele v Tatenici

 

J.T. Supper vyzdobil tatenický kostel nástěnnými freskami. Šest obrazů znázorňuje hlavní události ze života sv. Jana Křtitele, který je zvláštním ochráncem tatenického kostela a tatenické farnosti. Nástropní malby představují navštívení P.Marie, korunování P.Marie, narození Páně a oslavu Beránkovu čili oslavu Ježíše Krista. Totéž činí i troubící andělé na kruchtě.

 

Nejdůležitější ozdobou kostela je oltář. Uprostřed oltáře stojí mohutný svatostánek a na něm socha P.Marie Neposkvrněné. Vedle svatostánku jsou dva klanějící se andělé. A pak o něco dále sochy dvou nejpřednějších apoštolů Petra a Pavla. Přední stranu oltáře zdobí ze dřeva vyřezané a pozlacené antepedium (ozdobný kryt přední strany oltáře). Nad hlavním oltářem je velký obraz sv. Jana Křtitele na plátně od J.T. Suppera. kostel sv. Jana Křtitele v Tatenici

 

Kromě hlavního oltáře jsou v kostelní lodi ještě dva oltáře boční. První je oltář sv. Jana Nepomuckého s jeho sochou uprostřed oltáře. V postraních výklencích jsou sochy sv. Valentina a sv. Blažeje. Druhý boční oltář znázorňuje snímání Kristova těla z kříže. Tento oltář byl vytvořen podle obrazu proslulého vlámskéhomalíře Van Dycka. Co Van Dyck namaloval na plátně, to neznámý umělec v tatenickém kostele vyřezal ze dřeva. Je to ojedinělé dílo u nás a pravděpodobně i v celé Evropě. Tento oltář je myšlenkově spojen s malbou nad oltářem, která znázorňuje následné ukládání Krista do hrobu. V postraních výklencích jsou sochy P. Marie Bolestné a sv. Josefa.

 

Za zmínku ještě stojí tak zvaná Kalvárie, krásná kazatelna se stříškou, křtitelnice a obrazy křížové cesty. Všechny tyto věci jsou vysoké umělecké hodnoty.
O památky je postaráno elektronickým zabezpečovacím zařízením napojeném na státní policii.

 

-

Opravené sochy v naší obci - odkaz na fotogalerii >>

 

-

Historie zámku

renesanční zámeček v Tatenici

- Tatenice ležela v blízkosti významné obchodní stezky, proto zde již brzy po jejím vzniku byla založena tvrz. Ta se výslovně připomíná od roku 1287, kdy Tatenice patřila pánům ze Šternberka, kteří v té době vlastnili zábřežské panství.  

 

Šternberkům náležela tvrz až do roku 1418. Z této původní tvrze snad pocházejí sklepy pod dnešním východním křídlem zámku a část obvodových zdí tohoto křídla.

 

V následujících letech se zde vystřídala řada majitelů, mezi nimi například Švihovští z Rýzmburka, Tunklové z Brníčka, Krčmové z Koněpas, páni z Boskovic, Berkové z Dubé, Bohunka Meziříčská z Lomnice.
V roce 1600 koupil Tatenici s tvrzí majitel moravskotřebovského panství Ladislav Velen ze Žerotína, jeden z nejvýznamnějších moravských feudálů té doby. Lze předpokládat, že za uvedených dřívějších majitelů původní tvrz z 13. století byla přestavována a rozšiřována. Ladislav Velen ze Žerotína ji přestavěl v roce 1606 na jednopatrový renesanční lovecký zámek.

 

Na stavbě se zřejmě podílela stavební huť působící v této době na přestavbě moravskotřebovského zámku, v čele s italským stavitelem G. Mottalou de Bonnamone. Tvrz byla rozšířena ve čtyřkřídlou stavbu uzavírající nevelké nádvoří, přičemž část její původní budovy byla zahrnuta do novostavby jako východní křídlo. Vstupní severní křídlo bylo ozdobeno renesančním portálem se znakem stavebníka a jeho manželky Bohunky z Kunovic. Podobný portál zdobí i vstup do tohoto křídla z nádvoří.
Obytné prostory, bohatě vyzdobené renesanční štukou, byly soustředěny do severního a východního křídla, hospodářské příslušenství bylo v méně honosném jižním a západním křídle. Nádvoří bylo pravděpodobně ozdobeno arkádou. Štuková výzdoba představuje jeden z vrcholů moravského renesančního štukatérského umění.

renesanční zámeček v Tatenici

Ladislav Velen však tatenického zámku dlouho neužíval. Účastnil se protihabsburského povstání v letech 1618-1620, a musel uprchnout ze země. Jeho panství bylo zkonfiskováno a později prodáno Karlovi z Lichtenštejna. Tatenice byla tehdy připojena k zábřežskému panství Lichtenštejnů.

 

Karel z Lichtenštejna ani jeho nástupci neměli zájem o pobyt na renesančním venkovském sídle a tak se zámek změnil jen v sídlo správy dvora, byty úředníků a část byla využívána k hospodářským účelům.
V roce 1787 za Aloise Josefa Lichtenštejna byl tatenický dvůr rozparcelován a zámek se stal prostou obytnou a hospodářskou budovou, kterou velmi vážně poškodil požár v roce 1798. Byl pak sice obnoven, ale jeho úpadek pokračoval dále, takže v roce 1945 už byla celá budova ve velmi špatném stavu a sloužila hospodářským účelům, část také jako hostinec.

 

Po válce objekt sloužil k různým účelům (kulturní místnost, kino, sklady, školní jídelna) a dále chátral. V šedesátých letech se uvažovalo o jeho demolici, až v roce 1972 bylo rozhodnuto o generální rekonstrukci celého objektu.

renesanční zámeček v Tatenici

Rekonstruovaný zámek byl slavnostně otevřen 9.5.1985. Základní projekt rekonstrukce zpracovali architekti Kodýtek a Čurda. Zámek se stal cenným historickým dokladem řemeslného umu předchozích i součastných generací.

 

Z původního zámku se zachoval např. žerotínský portál s erbem Bohunky z Kunovic (manželky Ladislava ze Žerotína), v patře částečně obnovená arkáda a především renesanční štuková výzdoba interiéru zámku.
Velmi krásná je obřadní síň, kde vybavení původních prostor navrhli brněnští architekti Kamila Plannerová a Pavel Kryl. Obřadní síň se svým společenským zázemím se stala lákavým místem pro uzavření sňatků mladých lidí za širokého okolí.

renesanční zámeček v Tatenici

Zámek je upraven renesanční psaníčkovou sgrafitovou technikou, valbová střecha pokryta břidlicí.
Prostory zámku dnes slouží obecnímu úřadu (kanceláře, obřadní síň, knihovna). Ke kulturním a společenským akcím je využíván společenský sál a salonek. V části východního křídla je restaurace.

 

Středověká renesanční tvrz v Nemili u Zábřeha www.tvrz-nemile.estranky.cz , kterou také vlastnil Ladislav Velen z Žerotína je svou výzdobou velice shodná jelikož stavitelé na odlévání štukatury používaly stejnou formu. Jedná se zejména o lví hlavy, rozety, anděly a lišty s rostlinným motivem.

 

 

 

- Novinky stránek...

 

Veřejná sbírka na nákup rolby

Sdružení obcí Orlicko vyhlašuje veřejnou sbírku za účelem získání finančních prostředků na pořízení stroje na úpravu lyžařských běžeckých stop ? rolby v území Suchého vrchu a Bukové hory.


Stabilní rychlý internet do každého bytu

Připojte se do pevné sítě CETIN a vyberte si svého operátora...


  více >>

 

 

Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti