- Informační povinnost...

 

Obec zpracovává osobní údaje (dále jen „OÚ“) ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. Obec dále pořizuje obrazové záznamy z akcí, které publikuje na svém webu. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států. Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů. Správce osobních údajů:

 

Obec Tatenice sídlo: Tatenice 86, IČ: 00279625, DS: uzxba3x, telefon: 465381230, e-mail: ou@tatenice.cz

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Dobrovolný svazek obcí LANŠKROUNSKO, IČO 70902640, sídlo Lanškroun, nám. J. M. Marků 12, DS: 9e7dzu4,

 

Kontaktní osoba: RNDr. Antonín Fiala, e-mail: fiala@redea.cz , tel. +420 603 874 843

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Novinky stránek...

 

Obecní zpravodaj - červen 2020

obecní zpravodaj č. 2/2020...

Pravidla fotografické soutěže LANŠKROUNSKO 2020

Shromáždění starostů LANŠKROU...

  více >>

 

 

BlueBoard.cz

 

 

Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Vložené doplňky tohoto webu používají cookies.